His name is " LOVE ".(Turandot:Nessun dorma)

posted on 14 Feb 2006 00:55 by wmiras in MUSICbox

Nessun dorma!

(No one's sleeping!)

Nessun Dorma! Nessun Dorma!
Tu pure, o Principessa,
nella tua freda stanza
guardi le stelle che tremano d'amore
e di speranza!
Ma il mio mistero e chiusoin me,
No, no, sulla tua bocca lo diro
quando la luce splendera!
Ed il mio bacio sciogliera il silenzio
che ti fa mia!
Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle! All'alba vincero!
Vincero! Vincero!

เพลงเข้ากับเทศกาลดีจังเลยเราว่า ^__^

วันส่งงาน+วาเลนไทน์---> เกี่ยวกันยังไง?

ก็เป็นวันแห่งความรักที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันไงล่ะ

ตี1แล้วเพื่อนๆยังอยู่กันครบ

ขอบคุณ msn ที่ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้ถ่างตาอยู่คนเดียว

เข้าเรื่องดีกว่า

เรื่อง Turandot น่าจะเคยมีคนได้ยินเนื้อเรื่องกันมาบ้าง

แต่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้

เราเคยเจอคนพาดพิงถึงบ้างก็ในนิยายเรื่องหนึ่งของคุณนายา

แต่จำไม่ได้แล้วว่าชื่อเรื่องอะไรและก็บทความที่กล่าวถึง

ละครเวทีเมื่อนมนานกาเล

แล้วเพื่อนก็เคยส่งรูปเจ้าหญิง Turandot ของไซโต จิโฮ มาให้ดูด้วย

เห็นว่าเขาวาดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน

Turandot --จำได้ว่าอ่าน "ทูรันโด้"-- เป็นหนึ่งในนิทานซ้อนนิทานของอาหรับราตรี

(หรือพันหนึ่งทิวา ไม่แน่ใจ)

แรกเริ่มถูกนำมาแปลงเพื่อแสดงเป็นอุปรากร(Opera นั่นเอง)

โดย Giacomo Pucciniแต่เสียชีวิตไปเสียก่อน

ต่อมาได้ Franco Alfanoมาสานต่อให้สำเร็จ

แสดงครั้งแรกที่ Teatro alla Scala,Milan ในปี 1926

(เพลงเลยเป็นภาษาอิตาเลียนไง ^__^ )